Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Trường THPT Lạc Long Quân

Videos home Videos home

Tất cả videos
Lạc Long Quân - mái trường mến yêu(22-06)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 398
  Tổng lượt truy cập: 468685

Danh sách CB-GV-NV Danh sách CB-GV-NV

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

TT Ảnh Giới thiệu
1

 Cao Thị Ngọc Phương

HIỆU TRƯỞNG

- Năm sinh: 19/3/1978

- Vào ngành: 

- Chuyên môn: ThS. Anh

2

Thầy Nguyễn Thành Phi

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Năm sinh: 04/5/1963

- Vào ngành: 01/9/1986

- Chuyên môn: ĐHSP Văn

3

Thầy Lê Minh Hùng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Năm sinh: 23/12/1981

- Vào ngành: 01/9/2003

- Chuyên môn: ĐHSP Sử, ThS. QLGD
4

Nguyễn Thị Tuyết Hằng

- Năm sinh: 21/12/1968

- Vào ngành: 01/9/1991

- Chuyên môn: ĐHSP Toán

5

Cô Nguyễn Thị Phương Dung

- Năm sinh: 30/01/1975

- Vào ngành: 01/10/1997

- Chuyên môn: ĐHSP Toán
6                                  

Thầy Dương Ngọc Minh

- Năm sinh: 13/7/1979

- Vào ngành: 01/5/2003

- Chuyên môn: ThS. Toán
7

Cô Nguyễn Thị Lệ Phương

- Năm sinh: 05/7/1985

- Vào ngành: 01/9/2007

- Chuyên môn: ThS. Toán
8

Lê Thị Loan

- Năm sinh: 30/11/1987

- Vào ngành: 10/2010

- Chuyên môn: ĐHSP Toán
9

Cô Nguyễn Thị Minh Khôi

- Năm sinh: 26/6/1981

- Vào ngành: 10/2010

- Chuyên môn: ĐHSP Toán
10

Cô Trần Thị Bé Thảo

- Năm sinh: 15/11/1988

- Vào ngành: 10/2010

- Chuyên môn: ThS. Toán
 

Thầy Hồ Hoàng Thanh

- Năm sinh: 01/11/1959

- Vào ngành: 1983

- Chuyên môn: ĐHSP Lý

 Nghỉ hưu ngày 01/12/2019

11

Cô Huỳnh Kim Phượng

- Năm sinh: 17/9/1977

- Vào ngành: 2001

- Chuyên môn: ĐHSP Lý
12

Thầy Nguyễn Ngọc Thơ

- Năm sinh: 30/12/1962

- Vào ngành: 1988

- Chuyên môn: ĐHSP Lý
13

Cô Nguyễn Thị Hạnh

- Năm sinh: 01/02/1976

- Vào ngành: 2001

- Chuyên môn: ĐHSP Lý
14

Cô Lê Thị Kim Lan

- Năm sinh: 06/7/1976

- Vào ngành: 01/9/2002

- Chuyên môn: ĐHSP Lý-Tin
15

Cô Phạm Thị Mỹ Vân

- Năm sinh: 01/7/1988

- Vào ngành: 2011

- Chuyên môn: ĐHNLâm
16

Cô Nguyễn Thị Hồng Diệu

- Năm sinh: 17/9/1977

- Vào ngành: 2001

- Chuyên môn: ĐHSP Hóa
17

Cô Phạm Thúy Vy

- Năm sinh: 09/5/1981

- Vào ngành: 2003

- Chuyên môn: ĐHSP Hóa
18

Cô Trần Thị Hồng Yến

- Năm sinh: 14/12/1985

- Vào ngành: 2010

- Chuyên môn: ĐHSP Hóa
19

Cô Phan Thị Mộng Tuyền

- Năm sinh: 14/6/1982

- Vào ngành: 01/9/2003

- Chuyên môn: ThS. Hóa
20

Thầy Lê Quang Na

- Năm sinh: 04/7/1967

- Vào ngành: 1989

- Chuyên môn: ĐHSP Sinh
21

Cô Phạm Thị Tuyết Nga

- Năm sinh: 07/10/1969

- Vào ngành: 1992

- Chuyên môn: ĐHSP Sinh
22

Cô Nguyễn Thị Kim Oanh

- Năm sinh: 26/12/1966

- Vào ngành: 1991

- Chuyên môn: ĐHSP Sinh
23

Thầy Nguyễn Văn Mến

- Năm sinh: 04/01/1968

- Vào ngành: 01/01/1995

- Chuyên môn: ĐHSP Sinh
24

Thầy Nguyễn Văn Nhứt

- Năm sinh: 16/6/1962

- Vào ngành: 1985

- Chuyên môn: ĐHSP Văn
 

Cô Đỗ Mỹ Thanh

- Năm sinh: 1974

- Vào ngành: 1997

- Chuyên môn: ĐHSP Văn

  Chuyển đến trường Chuyên tháng 8/2019

25

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền

- Năm sinh: 14/11/1976

- Vào ngành: 1998

- Chuyên môn: ĐHSP Văn
26

Cô Lê Thị Thanh Thảo

- Năm sinh: 15/11/1978

- Vào ngành: 2000

- Chuyên môn: ĐHSP Văn
27

Cô Đỗ Thị Ngọc Linh

- Năm sinh: 24/6/1979

- Vào ngành: 2002

- Chuyên môn: ĐHSP Văn
28

Cô Phạm Thị Thu Hương

- Năm sinh: 22/9/1980

- Vào ngành: 2004

- Chuyên môn: ThS. Văn
29

Cô Tô Kim Yến

- Năm sinh: 1983

- Vào ngành: 2006

- Chuyên môn: ThS. Văn
30

Cô Trần Thị Tuyết Băng

- Năm sinh: 27/6/1971

- Vào ngành: 2002

- Chuyên môn: ĐHSP Sử
31

Cô Nguyễn Ngọc Diệu

- Năm sinh: 02/9/1975

- Vào ngành: 1999

- Chuyên môn: ĐHSP Sử
32

Cô Vương Thị Cẩm Thúy

- Năm sinh: 28/12/1981

- Vào ngành: 01/9/2004

- Chuyên môn: ĐHSP Địa
33

Cô Nguyễn Thị Trúc Mai

- Năm sinh: 29/8/1986

- Vào ngành: 2009

- Chuyên môn: ĐHSP Địa
34

Cô Phan Thị Mãi Em

- Năm sinh: 10/9/1980 

- Vào ngành: 01/9/2006

- Chuyên môn: ĐHSP Địa
35

Cô Đặng Ngọc Thắm

- Năm sinh: 15/5/1984

- Vào ngành: 2009

- Chuyên môn: ĐHSP GDCD
36

Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân

- Năm sinh: 06/4/1983

- Vào ngành: 2006

- Chuyên môn: ĐHSP GDCD
37

Cô Huỳnh Thị Ngọc Giàu

- Năm sinh: 23/01/1978

- Vào ngành: 2001

- Chuyên môn: ThS. Anh
38

Cô Trần Thị Ngọc Phương

- Năm sinh: 03/10/1974

- Vào ngành: 1995

- Chuyên môn: ĐHSP Anh
39

Cô Phạm Thị Lam Kiều

- Năm sinh: 23/10/1970

- Vào ngành: 2002

- Chuyên môn: ĐHSP Anh
40

Cô Lê Thị Ngọc Hiền

- Năm sinh: 22/6/1974

- Vào ngành: 2004

- Chuyên môn: ĐHSP Anh
41

Cô Nguyễn Thị Kim Thanh

- Năm sinh: 23/10/1973

- Vào ngành: 1997

- Chuyên môn: ĐHSP Anh
42

Cô Trần Thị Bạch Tuyết

- Năm sinh: 15/6/1981

- Vào ngành: 2003

- Chuyên môn: ThS. Anh
43

Cô Đinh Thị Kim Thiện

- Năm sinh: 18/02/1984

- Vào ngành: 

- Chuyên môn: Th.S Anh
44

Thầy Huỳnh Khắc Lâm

- Năm sinh: 31/11/1977

- Vào ngành: 01/9/1999

- Chuyên môn: ĐHSP CNTT, ThS. QLGD
45

Cô Phạm Thị Thu Hà

- Năm sinh: 11/11/1980

- Vào ngành: 01/9/2003

- Chuyên môn: ĐHSP CNTT
46

Thầy Nguyễn Văn Bé Phương

- Năm sinh: 03/3/1985

- Vào ngành: 01/9/2003

- Chuyên môn: ĐHSP CNTT
47

Thầy Nguyễn Thành Nhân

- Năm sinh: 17/12/1978

- Vào ngành: 15/8/2000

- Chuyên môn: ĐHSP T.dục
48

Thầy Huỳnh Thanh Liêm

- Năm sinh: 04/4/1983

- Vào ngành: 01/3/2010

- Chuyên môn: ĐHSP T.dục
49

Thầy Trần Văn Lộc

- Năm sinh: 30/7/1983

- Vào ngành: 01/3/2010

- Chuyên môn: ĐHSP T.dục
50

Thầy Lê Quang Thiện

- Năm sinh: 03/3/1982

- Vào ngành: 01/3/2010

- Chuyên môn: ĐHSP T.dục
51

Thầy Huỳnh Quốc Dũng

- Năm sinh: 22/01/1982

- Vào ngành: 01/9/2007

- Chuyên môn: ĐHSP T.dục
 

Thầy Lê Duy Tân

- Năm sinh: 19/5/1964

- Vào ngành: 01/01/1999

- Chuyên môn: KTV Tin học

  Nghỉ hưu ngày 01/01/2020

52

Nguyễn Thị Hồng Kừu

- Năm sinh: 15/7/1979

- Vào ngành: 01/01/2005

- Chuyên môn: ĐHKHXH-NV-Quốc tế học
53

Phan Thị Kim Cương

- Năm sinh: 18/4/1987

- Vào ngành: 02/10/2009

- Chuyên môn: Trung cấp Điều dưỡng
54  

Thầy Võ Huy Thanh

- Năm sinh: 14/02/1967

- Vào ngành: 01/8/1990

- Chuyên môn: ĐH Kinh tế-Tài chính doanh nghiệp
55

Cô Trần Thị Hồng Nhiên

- Năm sinh: 09/11/1998

- Vào ngành: 01/11/2021

- Chuyên môn: ĐH Đồng Tháp, ngành sư phạm Vật lý
56

Cô Võ Thị Bạch Huệ

- Năm sinh: 03/10/1990

- Vào ngành: 01/12/2021

- Chuyên môn: ĐH Văn hóa, ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng
  ........................ ...........................................................................................

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết